> China
GUANGZHOU SCANTECH ELECTRONIC MEASURING EQUIPMENT CO., LTD.

Representative
Mr. Jean-Michel Monjon
Email: jean-michel.monjon@scantech.fr

Sales Contact
Mr. Jack WANG
Email: jack.wang@scantech.fr

After Sales Contact
Mr. Sebastien Haug
Email: sebastien.haug@scantech.fr

Address
Room 301, No.132,
Buling Road, Yonghe District, GETDD,
Guangzhou, 511356, China
Tel: +86 20 3216 5036
Fax: +86 20 3216 5037


SHANGHAI OFFICE

Sales Contact
Mr. Frank Zhou
Email: frank.zhou@scantech.fr

Address
Room C09 Block CD 3rd Floor, Building 1,
Xiang Zhang Yuan, No.248, Donglan Road,
Minhang District, Shanghai, 201102,China